Disclaimer

 

Wanneer u de website of de Facebookpagina’s van PlatformCHD (hierna gezamenlijk in enkelvoud: Website) bezoekt en eventueel gebruik maakt van informatie, betekent dit dat u akkoord gaat met de voorwaarden die in deze disclaimer staan beschreven.

De inhoud van de Website is uitsluitend bedoeld ter informatie. De informatie is van algemene aard en kan op geen enkele wijze worden gezien als advies van een arts en/of andere (para-)medicus en kan dergelijke adviezen niet vervangen. De informatie op de Website dient niet te worden gebruikt om een diagnose te stellen met betrekking tot een gezondheidsprobleem. PlatformCHD benadrukt dat te allen tijde een arts of specialist dient te worden geraadpleegd.

PlatformCHD streeft naar betrouwbare, nauwkeurige en actuele informatie voorzien van patiëntperspectief. Ondanks het zorgvuldig samenstellen van de informatie op de Website, bestaat de mogelijkheid dat informatie niet volledig of achterhaald is. Daarnaast kan de informatie voor meerdere uitleg vatbaar zijn en misschien zelfs onjuist.

PlatformCHD garandeert niet dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is en/of dat de Website te allen tijde toegankelijk is en/of vrij is van virussen en/of andere schadeveroorzakende programmatuur. PlatformCHD aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van, de toegang tot of de mogelijkheid gebruik te maken van de Website en/of informatie.

De websites gelinkt aan de Website zijn niet door PlatformCHD gecontroleerd en PlatformCHD heeft geen controle over de inhoud van deze websites. PlatformCHD accepteert dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites. Het gebruik maken van een link is geheel voor eigen risico.

PlatformCHD behoudt zich het recht voor om zonder aankondiging veranderingen aan te brengen op de Website.

De Website bevat onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten van PlatformCHD of derden rusten. Zo zijn oorspronkelijke ideeën, teksten, foto’s en figuren, merken en andere werken beschermd. Het is niet toegestaan om, zonder toestemming van PlatformCHD, (onderdelen van) de Website elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de Website aan te brengen. PlatformCHD behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via de Website aangeboden informatie.

Versie: juni 2020