Bestuur

De VZW PlatformCHD-België is een vereniging zonder winstoogmerk. Het bestuur wordt gevormd door:

  • Frank Meijer (voorzitter)
  • Linda Wonnink (secretaris)
  • Lindsay Miatton

Ieder bestuurslid heeft zijn eigen aandachtsveld binnen PlatformCHD:

Frank Meijer is als voorzitter boegbeeld van de patiëntenvereniging en behartigt actief de belangen van mensen die te maken krijgen met CHD. Dat gebeurt op het gebied van onderzoek, bij maatschappelijke organisaties en in Europees verband. Ook houdt Frank zich bezig met samenwerkingen met buitenlandse CHD-organisaties.

Linda Wonnink, advocaat van beroep, heeft als secretaris van PlatformCHD oog voor de doelmatigheid van de vereniging en de wijze waarop die wordt bestuurd.

Lindsay Miatton heeft als algemeen bestuurder België als aandachtsveld. PlatformCHD is namelijk ook in Vlaanderen actief. Lindsay zet zich in België in voor iedereen te maken krijgt met CHD en organiseert lotgenotencontact in Vlaanderen.

 

Vrijwilligers

Daarnaast spelen vrijwilligers een belangrijke rol binnen PlatformCHD. Zo ondersteunen zij het bestuur op het gebied marketing en communicatie, (organisatie van) lotgenotencontact en bij fondsenwerving.