Online ALV PlatformCHD

29 juni 2021

Op 29 juni houdt PlatformCHD haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De beleids-en financiële jaarrekening over 2020 worden behandeld alsmede het beleid en de begroting voor de komende jaren. Alle leden van PlatformCHD worden uitgenodigd en hebben stemrecht. De agenda en stukken worden uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de vergadering ter inzage aangeboden.

Deel deze pagina