Klachtenregeling

 

PlatformCHD beschouwt een klacht als een signaal waarmee wij onze service naar u kunnen verbeteren. Bent u niet tevreden over onze service? Wij horen dit graag.

Wat verstaan wij onder een klacht?

Een schriftelijke uiting van ongenoegen over de service die wij bieden of activiteiten van onze organisatie.

In deze klachtenregeling is vastgelegd hoe de leden en niet-leden een klacht kunnen indienen bij PlatformCHD en hoe deze klacht wordt afgehandeld.

Een klacht kan op de volgende manieren met ons worden gecommuniceerd:

Via onderstaand formulier of aan het postadres van de vereniging o.v.v. klachtenbehandeling, inclusief een toelichting op uw klacht en uw behoefte tot oplossing.

Klachtenformulier

"*" geeft vereiste velden aan

Adres
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

 

Alle klachten worden geregistreerd op een klachtenformulier en verzameld in een klachtenmap. De binnengekomen klachten worden door PlatformCHD gebruikt om de kwaliteit van de dienstverlening van PlatformCHD te verbeteren. Uiteraard worden klachten vertrouwelijk behandeld.

De volgende gegevens worden genoteerd:

  • De datum waarop de klacht binnenkomt;
  • Op welke manier de klacht binnenkomt (per post of per e-mail);
  • Naam, adres, huisnummer, postcode, plaats en telefoonnummer klager;
  • Is klager aangesloten bij PlatformCHD;
  • Type klacht;
  • Omschrijving van de actie die PlatformCHD onderneemt n.a.v. de klacht;
  • Naam van de PlatformCHD-medewerker die de klacht behandelt;
  • Datum waarop de klacht is afgehandeld.

Afhandeling

Een klacht wordt zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen beantwoord. Mocht dit niet te verwezenlijken zijn, dan wordt de klager hierover bericht en wordt afgesproken op welke termijn de klacht wordt afgehandeld.