Online training gedrag-en gezinsdynamiek bij CHD

11 mei 2023

Online training gedrag-en gezinsdynamiek bij CHD

Data en tijden donderdag 11 mei -25 mei- 1 juni- 8 juni- 15 juni van 19:30-21:30

Introductie

Kinderen geboren met CHD hebben regelmatig te maken met concentratie en soms ook gedragsproblemen op school en in de thuissituatie. Daarnaast is er soms sprake van hechtingsproblematiek, ADHD achtige klachten en de traumatische gevolgen van het lange verblijf op de IC en alle behandelingen.

In een druk gezin met vaak extra aandacht voor de gezondheid van het kind met CHD, is het soms worstelen voor de ouders om alle ballen in de lucht te houden. Helemaal als er ook nog broertjes en zusjes zijn die aandacht nodig hebben.  Soms lopen we zelfs tijdelijk vast als het gaat om omgaan met alle zorgen, negatief gedrag en emoties.  En hebben we niet de tijd, rust en de handvatten om er echt iets mee te kunnen doen. PlatformCHD vindt dat er in Nederland te weinig aandacht bestaat voor de psychosociale zorg voor ouders van en kinderen geboren met CHD.

Om deze reden bieden wij dit jaar voor de  derde achtereenvolgende keer een speciaal programma voor ouders met kinderen die geboren zijn met CHD. Dit programma is een bestaand programma van Praktijk Rigtering – Praktijk voor kinderpsychologische zorg in Arnhem. Zie https://praktijkrigtering.nl/ dat toegespitst wordt op onze doelgroep en uitsluitend beschikbaar is voor ouders van kinderen met geboren met CHD.

Het programma is gericht op het praktisch ondersteunen van ouders in gezins-en opvoedsituaties waar even wat extra aandacht nodig. Niet in de laatste plaats voor jezelf of voor elkaar. Het programma kan kostenloos gevolgd worden door leden van PlatformCHD. Voor niet-leden vragen wij een tegemoetkoming in de kosten van €25.  Schrijf je hier in voor deelname aan het programma.

 

Informatie over het programma en de begeleiding

Het programma wordt begeleid door Edith van Gils. Edith is gedragsdeskundige en trainer bij Praktijk Rigtering.

Het programma omvat 5 online (TEAMS) thema- avonden van 19:30-21:30. Het is een mix tussen theorie en praktijk. De grote meerwaarde van het programma is de veilige interactie en uitwisseling van ervaringen tussen ouders en de professionele gedragskundige inbreng van Edith. Deelnemers zijn ouders van kinderen met CHD. Indicatie van leeftijd van 3-17jr, maar ouders met jongere kinderen kunnen zich ook aanmelden. Alle deelnemers krijgen voorafgaand aan de training materiaal toegestuurd ter voorbereiding.

Het aantal deelnemers is minimaal 3 en maximaal 12. Er is ruimte voor wat een ieder nodig heeft.  Voor luisteren. Voor vragen stellen. Voor actief meedoen of juist wat meer op de achtergrond blijven. De thema-avonden gaan o.a in op:

  1. Communicatie met je kind:Op deze bijeenkomst bespreken we de invloed van onszelf en onze manier van communiceren op het gedrag van anderen, en in het bijzonder op je kind en problemen die ervaren worden. Je werkt thuissituaties uit, zodat je met de bevindingen de volgende dag aan de slag kunt.
  2. Omgaan met je kind: Op deze bijeenkomst kijken we naar mogelijkheden. Met een proactieve blik is het gemakkelijker om lastige situaties aan te pakken en ervaar je hoeveel invloed je zelf hebt in het vinden van een oplossing. We bespreken thuissituaties waarin je al de volgende dag een verandering kunt aanbrengen. Vervolgens bekijk je jouw relatie met je kind en hoe je deze relatie sterker kunt maken. Je leert van andere ouders hoe zij situaties aanpakken die je zelf ook moeilijk vindt. Aan het eind van de bijeenkomst weet je welke punten in jullie thuissituatie makkelijk toe te passen zijn
  3. Inzicht in je kind: Het aansluiten bij de behoefte van uw kind is niet altijd makkelijk. Op deze bijeenkomst krijg je handvatten om het aansluiten soepeler te laten verlopen. Daarnaast ontstaat er inzicht op welke wijze je als ouder communiceert met je kind, dit geeft inzicht in je eigen handelen. Aan het eind van deze bijeenkomst heb je een beter beeld van hoe je relatie met je kind is en handvatten om verandering aan te brengen indien dit wenselijk is.
  4. Emoties en je kind: Emoties zijn heel krachtig en iedereen uit ze op een andere manier. Conflicten ontstaan vaak doordat er niet gezegd wordt welke emotie opspeelt. Op deze bijeenkomst bespreken we waardoor een conflict ontstaat hoe je bij het gevoel van je kind of van jezelf kunt komen. Door op een effectieve manier te reageren zijn conflicten te voorkomen en komen jullie in gesprek met elkaar. Thuis is dit direct toe te passen in elke situatie die neigt een conflict te worden. Hierna gaan we in op de manier waarop jouw kind omgaat met het aanpakken van problemen. Jouw eigen aanpak van problemen komt hierbij ook aan bod.
Deel deze pagina