Verpleegkundig kinderdagverblijf Dea Dia

PlatformCHD spreekt met Linda Willems (35) HBO-V opgeleid met een kinderaantekening en eigenaar van verpleegkundig kinderdagverblijf Dea Dia in Arnhem. Linda heeft in 2017 het verpleegkundig dagverblijf geopend en werkte daarvoor in de thuiszorg voor kinderen met een complexe zorgbehoefte. Zowel in de thuiszorg als in het dagverblijf heeft Linda de afgelopen jaren voor meerdere kinderen met CHD gezorgd.

‘’Even echt tijd en ruimte voor zichzelf of elkaar’’

Bij ouders staat de medisch zorg, begrijpelijk, vaak op de voorgrond. Het trekt vaak een zware wissel op het gezin en de gezinsleden. Zelfs met zorg aan huis, is er vaak nog geen ontspanning mogelijk. Linda werd geconfronteerd met de behoefte van ouders, om naast de zorg aan huis, even echt tijd en ruimte voor zichzelf of elkaar te kunnen hebben. Dit laatste lukt alleen als de kinderen op een plek worden opgevangen waar zij zich op een gezonde en veilige manier kunnen ontwikkelen met andere kinderen om zich heen. In Arnhem en omgeving was er eigenlijk geen alternatief voor deze ouders.

‘’Dea Dea: ieder kind bezit de kracht om te groeien’’

Linda besloot in het gat te springen en richtte Dea Dia, een succesvolle formule, op. Dea Dia is de Godin van de groeikracht in de Romeinse mythologie. De naam verwijst en herinnert steeds weer naar de visie van Linda: “Ieder kind bezit de kracht om te groeien en het is aan ons om hierbij te helpen, het te zien en te benoemen welke stapjes de kinderen maken. Hoe klein ze soms ook zijn.”

Voor Linda was het meteen duidelijk. Dea Dia moest een professionele zorgorganisatie worden. Werkend vanuit bewezen richtlijnen, zorgprotocollen en een governance, die bijdraagt aan de kwaliteit van zorg en de veiligheid. Dea Dia is een kleine organisatie, die nauw betrokken is bij de gezinnen. Er werken twee kinderverpleegkundigen, een pedagogisch medewerker/coach en een stagiaire HBO verpleegkunde. Dagelijks komen zo’n vijf kinderen naar het verblijf in Arnhem. Het hele gezin wordt in beeld gebracht en de zorg wordt hierop afgestemd. Bij elk haal- en brengmoment is er een gesprekje met ouders. Ieder half jaar vindt er een geplande evaluatie plaats, waarin onder andere gekeken wordt naar het zorgplan. Bij belangrijke beslissingen wordt de Raad van Toezicht van Dea Dia ingeschakeld.

‘’Gezonde broertjes en zusjes zijn ook van harte welkom’’

Kinderen van 0-5 jaar kunnen bij Dea Dia terecht. Wanneer de verpleegkundige zorg niet meer nodig is, stromen ze vaak door naar een reguliere peuterspeelzaal, regulier of speciaal onderwijs of wanneer er problematiek blijft bestaan, naar een medisch kinderdagverblijf.

Kinderen die bij Dea Dia komen hebben altijd een zorgvraag vanuit een lichamelijk probleem. Dit kan tijdelijk zijn, na bijvoorbeeld een levertransplantatie, het doormaken van een ziekte of meer chronisch vanwege een aangeboren aandoening, zoals Congenitale Hernia Diafragmatica. De lichamelijke problematiek is dominant in de zorgvraag, maar vaak zijn er bijkomende problemen waar aandacht aan moet worden besteed, zoals de motoriek, voedingsproblematiek, onrust of een verstandelijke beperking. Hierin wordt door Dea Dia samengewerkt met therapeuten die ook bij Dea Dia kunnen komen tijdens het dagverblijf. Ook wordt samengewerkt met andere professionals vanuit het sociale domein, denk aan gezinsbegeleiding.

Het verzorgingsgebied van Dea Dia is vrij groot. Ouders houden vaak een maximale reistijd aan van 30 minuten enkele reis. Zo komen er kinderen uit Apeldoorn, Elst, Oosterbeek en Renkum naar de opvang. Linda vertelt dat Dea Dia ook een indicatie kan verzorgen. Verder kunnen zij aan gezinnen, die gebruik maken van de opvang, ook thuiszorg verlenen en bieden ze ook opvang aan gezonde (tweeling) broertjes en zusjes. Bekostiging van Dea Dia vindt plaats vanuit de Zorgverzekeringsgswet. Ouders kunnen op basis van deze indicatie ook een kilometervergoeding aanvragen voor het halen en brengen. Voor gezonde kinderen is vaak recht op de kinderopvangtoeslag van de overheid.

‘’Een medisch kinderdagverblijf is echt iets heel anders dan een verpleegkundig kinderdagverblijf’’

Linda vertelt dat een medisch kinderdagverblijf iets heel anders is dan een verpleegkundig kinderdagverblijf. Een medisch kinderdagverblijf is van oudsher gericht op gedrags- en ontwikkelingsproblematiek en niet, zoals de naam suggereert, het verrichten van medische handelingen. Het verpleegkundig kinderdagverblijf van Linda is juist wel gericht op het uitvoeren van (voorbehouden) medische handelingen, zoals het verwisselen van neusmaagsondes, tracheacanules, ccv en het toedienen van zuurstof of medicatie.

Dea Dia heeft een vast dagprogramma, waarin afwisselend ook ruimte is voor creatieve en gezellige activiteiten, zoals samen koekjes bakken of knutselen voor vader- en moederdag. En Dea Dia heeft sinds kort ook een muziektherapeut, die maandelijks samen met de kinderen muziek komt maken.  Frequente handelingen, zoals het uitzuigen van een canule, worden tussendoor op de groep gedaan. Uitgebreidere handelingen vinden plaats in een aparte ruimte. Zo blijft de groep een veilige omgeving. Dea Dia werkt met zorgprotocollen en richtlijnen en is aangesloten bij branchevereniging Binkz (www.binkz.nl). Daaronder vallen alle verpleegkundig kinderdagverblijven, de logeeropvang en ook de thuiszorg voor kinderen. Wanneer je in andere delen van het land dergelijke opvang of zorg zoekt,  is het goed het voorgaande te controleren.

Linda wil de komende jaren graag de samenwerking met andere (para)medische zorgaanbieders gaan intensiveren, om zo een compleet zorgaanbod in de regio te kunnen verzorgen.

Voor meer informatie zie de website van Dea Dia https://www.vkdv-arnhem.nl/

Deel deze pagina