Kom naar de contactdag: de psychische kant van CHD

Het krijgen van een kindje met CHD heeft een enorme impact op je leven. Op het leven van jou als ouder, op het leven van het kind zelf, en op het leven van eventuele broertjes en zusjes. Zondag 23 september 2018 willen we daarom op onze jaarlijkse contactdag stilstaan bij het thema ‘De psychische kant van CHD’.

We hopen je deze dag handvatten te bieden om met die impact om te gaan en ruimte te bieden om ervaringen te delen zodat je herkenning en erkenning vindt. Ook zal op deze dag de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaatsvinden. Opa’s en oma’s zijn ook welkom!

Programma:

 • 9.30 uur     Inloop
 • 10.00 uur   Kennismaken met koffie en lekkers
 • 10.30 uur    ALV – korte terugblik en vooruitblik PlatformCHD. Zie agenda onderaan deze pagina.
 • 11.00 uur    Ervaringsverhaal van Janne-Marij Landegent, moeder van Jacky (3 jr).
 • 11.30            Lezing over de impact op ouders: Kwetsbaar ouderschap en de kracht om toekomst te ervaren: De persoonlijke kracht van ouders kan toenemen door anders om te gaan met hetzelfde! De geboorte van de onvoorwaardelijkheid. Door: Daniël Stuit, medisch maatschappelijk werker en contextueel gezinstherapeut Sophia Kinderziekenhuis. Hoe verwerk je als ouders wat je hebt meegemaakt? En hoe ga je om met medische of opvoedkundige uitdagingen op de langere termijn? 
 • 12.00 uur   Nabespreken en uitwisselen (evt in kleine groepjes)
 • 12.30 uur   Lunch – is aanwezig
 • 13.30 uur   Lezing over de impact van CHD op kinderen: Oei ik Groei! Door: Carola Scholten, pedagogisch hulpverlener Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam. Wat weten we over de psychologische gevolgen van een kritieke levensstart voor het CHD-kind zelf? Waar kun je als ouders op letten en hoe krijg je de juiste hulp? En wat krijgen broertjes/zusjes mee van de spanningen rondom hun zieke broer of zus? Hoe geef je ieder kind de aandacht die het nodig heeft? 
 • 14.30 uur   Nabespreken en uitwisselen (evt in kleine groepjes)
 • 15.00 uur   Borrel
 • 16.00 uur   Einde

Aanmelden
Meld je svp aan via dit formulier: https://goo.gl/forms/P2IWWc1ZTdjzEYl43
Als dat niet lukt, graag per mail: info@platformchd.nl

Praktische informatie:

 • Er zijn geen kosten aan verbonden.
 • Adres: Soestdijkseweg zuid 249, Bilthoven.
 • Parkeren is gratis en kan achter het gebouw of aan de openbare weg.
 • Er is geen apart programma voor kinderen, maar ze zijn uiteraard welkom. Kinderopvang is aanwezig.
 • Later komen of eerder weggaan kan altijd.
 • Vragen? Aanmelden als vrijwilliger? Mail: contact@platformchd.nl
 • Geïnteresseerden kunnen zich ter plekke inschrijven als lid. De contributie is vrijwillig.

Toelichting Agenda ALV:

 1. Verantwoording gevoerde beleid en financiën, vaststelling financieel- en jaarverslag 2017 en verslag vorige ALV 2017.
 2. Ambities en begroting PlatformCHD 2018 (zie pag 6) en 2019.
 3. Voorstel wijziging statuten zodat we een ANBI kunnen worden (levert belastingvoordeel op voor onze donateurs).
 4. Vaststelling Contributie 2019.
 5. Bestuurssamenstelling: de volgende bestuursleden zijn aftredend en herkiesbaar: Frank Meijer (2 jaar), Wichard Hulsbergen (2 jaar), Mirjam Croes (1 jaar). Nieuw kandidaat-bestuurlid is Marleen Woudenberg Işık.
 6. Oproep vrijwilligers voor commissies en werkgroepen.
 7. W.v.t.t.k.

Ad 2) Doordat de ledenvergadering verschoven is naar het najaar, heeft het weinig zin meer om de begroting van 2018 nog apart goed te keuren. Gezien de aard van de vereniging en de weinige veranderingen in de begroting stellen wij voor om beide jaren in 1 keer te behandelen.

Mocht je nog een ander agendapunt voor de ALV hebben of een tegenkandidaat voor het bestuur willen indienen, laat dit dan van tevoren schriftelijk weten aan het bestuur: info@platformchd.nl

Deel deze pagina