PlatformCHD steunt ontwikkeling robotarm

Als PlatformCHD hebben we onze steun gegeven aan een onderzoeksaanvraag voor de ontwikkeling van een chirurgische robotarm voor complexe operaties bij kinderen.

De MIA (Minimally Invasive Assistant) is een soort mechanische robot assistent die de chirurg kan helpen om met minder kans op schade te opereren. Doordat de robotarmen een soort kleine polsjes in de diepte hebben, kan de chirurg veel doelgerichter en vloeiender werken.  Nu wordt er nog geopereerd met lange starre instrumenten waarmee er meer kans op recidieven, bloedingen en naadlekkages zijn.

Als patiëntenvereniging willen we uiteraard dat kinderen met zeldzame aangeboren afwijkingen zoals CHD kunnen profiteren van robotische assistentie bij operaties, net als volwassenen. Bij kinderen is de noodzaak eigenlijk nog groter, omdat de procedures complexer zijn en de kindjes nog zo klein en kwetsbaar.

Dr Sanne Botden, kinderchirurg aan het Radboud UMC, is betrokken bij dit project. Zij is ook de chirurg met wie PlatformCHD de Medische Inspirator Prijs won voor de ontwikkeling van de biologisch afbreekbare patch.

Door onze steun te geven, kan dr. Botden aantonen dat (ouders van) patiënten behoefte hebben aan de komst van de MIA. Dat is bij onderzoeksaanvragen steeds vaker een belangrijk criterium. Zo kunnen wij als PlatformCHD bijdragen aan nieuwe medische ontwikkelingen.

Deel deze pagina