Praat mee op de Algemene Ledenvergadering 2017

Wil je meedenken en meepraten over wat PlatformCHD kan betekenen voor mensen die te maken krijgen met een congenitale hernia diafragmatica (CHD)? Ben je benieuwd naar wat de vereniging doet of ben je misschien iemand die zelf een steentje wil bijdragen? Dan zien we je graag op de Algemene Ledenvergadering op zondag 5 februari in Bilthoven.

Dit is de eerste ledenvergadering van onze piepjonge vereniging. Vorig jaar, op 16 januari was de oprichtingsvergadering, waar velen van jullie bij waren. We hebben daar in werkgroepen flink gebrainstormd over de toekomst. Graag laten we jullie weten wat daar sindsdien mee is gebeurd.

We gaan niet alleen vergaderen. Ook is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. De presentatie van dr Hanneke IJsselstein over de langere termijngevolgen van CHD die aangekondigd was, wordt uitgesteld naar een ander moment met een groter publiek. Dr IJsselstein is hoofd van het follow-up programma van het Sophia Kinderziekenhuis voor CHD-patiënten tot 18 jaar.

Programma:

9:30 – 10:00 Ontvangst

10:00- 12:00 Algemene Ledenvergadering

12:00 – 13:00 Lunch

13:00 – 14:00 Uitwisselen ervaringen en discussie

Praktische informatie:

 • Adres: Soestdijkseweg zuid 249, Bilthoven
 • Parkeren is gratis en kan achter het gebouw of aan de openbare weg
 • Er is geen apart programma voor kinderen, maar ze zijn uiteraard welkom. Laat even weten of er behoefte is aan opvang, dan proberen we dat te regelen. Vragen? Aanmelden als vrijwilliger voor de kinderopvang? Mail: contact@platformchd.nl.
 • Geïnteresseerden kunnen zich ter plekke inschrijven als lid. De contributie is vrijwillig.

Toelichting Agenda ALV:

 1. Verantwoording gevoerde beleid en financiën 2016, vaststelling financieel- en Jaarverslag 2016 Platform CHD
 2. Ambities en begroting Platform CHD 2017
 3. Vaststelling vrijwillige contributie 2017
 4. Bestuurssamenstelling: aftredend bestuurslid Sabine Aarts
 5. Bestuurssamenstelling: voorstel benoeming bestuurslid Mirjam Croes
 6. Bestuurssamenstelling: rollen per bestuurder
 7. Oproep vrijwilligers voor commissies en werkgroepen
 8. W.v.t.t.k

Heb je andere agendapunten voor deze ALV, of wil je eventuele tegenkandidaten aanmelden voor het bestuur, dan moet je dat uiterlijk zeven werkdagen van tevoren schriftelijk laten weten aan het bestuur: info@platformchd.nl.

Ad 1 en 2) Het Jaarverslag 2016, financieel verslag 2016 en begroting 2017 zouden uiterlijk twee weken voor de ALV gepubliceerd op de website. Wegens ziekte zijn ze helaas pas op de ALV beschikbaar.

Ad 4 en 5) Sabine Aarts is aftredend en niet herkiesbaar.

Deel deze pagina