Uitkomsten promotieonderzoek Vici-trial Kitty Snoek bekend

Hieronder treft u de NL samenvatting en kunt u het proefschrift van Kitty Snoek inzake de VICI-beademingstrial voor kinderen met Congenitale Hernia Diafragmatica downloaden.

Congenitale hernia diafragmatica is een zeer ernstige aangeboren aandoening waar 50 à 60 kinderen in Nederland per jaar mee worden geboren. Circa 25% van de kinderen overlijdt ten gevolge van deze aandoening en van de kinderen die overleven heeft de meerderheid te kampen met lange termijn gevolgen, met name op het gebied van de longen.

Binnen het CDH EURO Consortium, wat een samenwerking betreft tussen verschillende Europese ziekenhuizen, is in 2008 overeenstemming bereikt over een gestandaardiseerd behandelingsprotocol. Dit heeft ertoe geleid dat binnen hetzelfde consortium afgelopen jaren een gerandomiseerd klinisch onderzoek (VICI-trial, NTR 1310) verricht kon worden naar optimale initiële beademingsstrategie (conventionele beademing versus hoog-frequente oscillatie). Hoewel kinderen die behandeld werden met conventionele beademing niet minder vaak kans had om te overlijden/ zuurstof nodig hadden op dag 28 na de geboorte, werden zij wel korter beademd, en hadden minder vaak kunstlongmachine (ECMO) nodig in vergelijking met kinderen behandeld met hoog-frequente oscillatie. Ook werd binnen dit onderzoek de voorspellende waarde van verschillende parameters (voorspellende score, bloedmarkers en trachea aspiraat) onderzocht op het voorspellen van uitkomsten zoals overlijden en ontwikkeling van chronische longziekte.

Het CDH EURO Consortium is de afgelopen jaren uitgebreid van 13 centra naar 22 centra. Onlangs is wederom consensus bereikt tussen de 22 centra over de optimale behandeling van deze zeer zieke pasgeborenen. In deze richtlijnen zijn de resultaten van de VICI-trial verwerkt. Deze richtlijn kan leiden tot goede vergelijking van resultaten van toekomstige multicenter studies in een zeldzame aangeboren aandoening, met als uiteindelijke doel om de kans op overlijden en restverschijnselen verder te verlagen.

Verstrekker van fondsen: Sophia Stichting Wetenschappelijk Onderzoek (project 549).

Download hier het volledige promotieonderzoek Proefschrift Kitty Snoek.

Deel deze pagina