Update 2 Corona COVID-19 en kinderen

Alle basisscholen mogen vanaf 11 mei weer open, evenals het speciaal basisonderwijs en de kinderopvang. Ook mogen kinderen weer in teamverband sporten. Dat maakte premier Rutte dinsdagavond 21 april bekend in de persconferentie over de coronamaatregelen. Wat betekent dat voor onze kinderen met CHD? Heeft deze versoepeling van de coronamaatregelen ook gevolgen voor volwassen CHD-ers? En hoe staat het met de overige zorg voor CHD-patiënten? PlatformCHD sprak  met de CHD-specialisten van het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam en legden deze vragen voor. Zie nieuwsartikel https://platformchd.org.nl/update-corona-covid-19-en-chd/

Dit artikel is een aanvulling op dat artikel en bevat met 2 belangrijke bijlagen over COVID-19 en (kwetsbare) kinderen. De informatie is afkomstig van de Nederlandse Vereniging van Kinderartsen (NVK).

Een kleine samenvatting uit de artikelen., Voor de volledige teksten verwijzen wij naar beide documenten als bijlage bij dit bericht. Bij kinderen verloopt een besmetting met het (nieuwe) coronavirus (SARS-CoV-2) over het algemeen mild. Kinderen kunnen een infectie oplopen en anderen besmetten, maar worden over het algemeen niet ziek of slechts kort en niet ernstig ziek. Veelal is geen speciale behandeling nodig, anders dan ‘uitzieken’ en eenvoudige ondersteunende maatregelen (voldoende drinken, paracetamol). Er zijn maar weinig kinderen bij wie de klachten zo ernstig verlopen dat een opname in een ziekenhuis of een IC-behandeling nodig is. Het milde beloop bij kinderen komt waarschijnlijk doordat de ontstekingscascade die bij volwassenen tot uiteindelijk ernstige longproblemen leidt, bij kinderen nog niet ‘werkt’ (pas vanaf/na puberteit).

Er zijn maar weinig ‘harde’ gegevens over kinderen met chronische ziekten zoals longaandoeningen, hartaandoeningen of afweerstoornissen (al dan niet door afweer verlagende medicijnen) die een coronavirusinfectie doormaken. Ervaringen van kinderartsen in China en Italië zijn echter ‘geruststellend’, in die zin dat het lijkt dat kinderen met onderliggende aandoeningen en ziekten niet zieker door het coronavirus worden dan door andere virussen. Voor kinderen met ernstige hart- en longziektes, afweerstoornissen en kinderen met afweer onderdrukkende medicatie zal daarom maatwerk worden geleverd ten aanzien van het wel of niet naar school kunnen gaan. Deze adviezen zullen worden gegeven door de betreffende secties binnen de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) die verantwoordelijk zijn voor de genoemde patiëntengroepen. Enkele nadere toelichtingen op specifieke patientengroepen ( in het artikel zijn er meer beschreven).

Beloop bij kinderen met afweerstoornissen

  • Bij een kind met een aangeboren afweerstoornis lijkt een infectie met het coronavirus niet ernstiger te verlopen dan bij gezonde kinderen; indien een kind met een aangeboren afweerstoornis niet ernstig ziek wordt door andere virussen zal dit zeer waarschijnlijk ook niet zo zijn door het coronavirus.

Beloop bij kinderen met (ernstige) longaandoeningen en hartaandoeningen

  • Bij een kind met een ernstige longaandoening of (aangeboren) hartaandoening lijkt een infectie met het coronavirus in het algemeen niet ernstiger te verlopen dan bij gezonde kinderen.

Beloop bij kinderen met epilepsie

  • Bij een kind met epilepsie lijkt een infectie met het coronavirus niet ernstiger te verlopen dan bij gezonde kinderen; wel kan een infectie tot ‘ontregeling’ leiden die dient te worden voorkomen/behandeld.

Beloop bij kwetsbare kinderen, zoals kinderen met (zeer) ernstige meervoudige  problematiek, kinderen met syndromen, kinderen met spierziekten, kinderen met  neurologische ziekten of met andere chronische ziekten

  • Bij een ‘kwetsbaar’ kind lijkt een infectie met het coronavirus niet ernstiger te verlopen dan bij gezonde kinderen; indien een ‘kwetsbaar’ kind niet ernstig ziek wordt door andere virussen zal dit zeer waarschijnlijk ook niet zo zijn door het coronavirus.

Beloop bij kinderen met obesitas

  • Bij een kind of adolescent met obesitas verloopt een infectie met het coronavirus mogelijk ernstiger dan bij gezonde kinderen; met name als sprake is van bijkomende obesitas gerelateerde aandoeningen zoals type 2 diabetes mellitus.

Voor alles blijft het dus een persoonlijke en specifieke afweging – in nauw overleg met betrokken kinderartsen – of het verstandig is om jouw kind weer naar school te laten gaan. Jullie hebben, samen met deze artsen, het beste inzicht in de kwetsbaarheid van jullie kind. Dat gezegd hebbende, kan bovenstaande informatie en de bijlagen van de NVK en het eerdere nieuwsbericht, je mogelijk wel helpen deze beslissing te nemen.

Deel deze pagina